กระดานสนทนา

ขยะในพื้นที่ตำบลป่าตุ้ม

เนื่องจากตำบลป่าตุ้มถือว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ และเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นมักจะเห็นว่าสองข้างทางตามสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่นน้ำตก ผาลาด ผาตั้ง มักจะมีคนมาทิ้งขยะ เป็นภาพที่ไม่น่ามอง และทำให้แหล่งท่องเที่ยวเสียหาย อยากให้เทศบาลเข้ามาดำเนินการ และดูแลในเรื่องนี้ด้วย

โดย: น้ำตาล [5 พฤศจิกายน 2558 : 03.12 น.]

แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด :
รหัสรูปภาพ :

กรุณาระบุตัวอักษรที่ปรากฎด้านบน

ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
Email
ความคิดเห็นที่ 1 :

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ได้ตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการขยะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว ดังนี้ ๑.โครงการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม งบประมาณ ๓๕๒,๖๕๐ บาท ๒.โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท ๓.โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะชุมชน จำนวน ๗ เตา งบประมาณ ๑,๐๕๓,๕๐๐ บาท

ตอบโดย : admin (ผู้ดูแลระบบ) [11 พฤษภาคม 2559 : 04.58 น.]
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 1 1