ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในสัญญาที่ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยระบบอิเล้กทรอนิกส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในสัญญาที่ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยระบบอิเล้กทรอนิกส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโป่ง [6 ธ.ค. 62]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ 2558-2560 (ครั้งที่ 2) ฉบับปรับปรุงตามระบบจำแนกตำปหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) [16 พ.ค. 61]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ธันวาคม 2563 [22 ก.พ. 64]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างฯ [30 ต.ค. 60]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [2 ต.ค. 60]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เริื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี โดยวิธีเจาะจง [12 พ.ย. 61]
ดูข่าวทั้งหมด