ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการ

คำสั่งแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการ

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [12 ม.ค. 61]
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [2 พ.ย. 63]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP เดือนตุลาคม 2563 [22 ก.พ. 64]
ประกาศรายชื่อผู้สอบมีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [30 เม.ย. 61]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก) ประจำปีงบประมาณ 2561 [6 พ.ย. 60]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านต้นงิ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 มิ.ย. 61]
ดูข่าวทั้งหมด