ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในสัญญาที่ลงในระบบจัดซิื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในสัญญาที่ลงในระบบจัดซิื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ 

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [12 ต.ค. 60]
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [10 ก.ค. 61]
เรื่องผลการพิจาณาการประมูลโกดังตราชั่งและอาคารร้านกาแฟ [15 พ.ย. 61]
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในสัญญาที่ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยระบบอิเล้กทรอนิกส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [19 ก.ค. 64]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 มิ.ย. 61]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [20 ก.ย. 60]
ดูข่าวทั้งหมด