ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กมุภาพันธ์ 2564

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กมุภาพันธ์ 2564

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [2 ต.ค. 60]
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหมู,หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเหี๊ยะ ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 ก.ค. 61]
ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุวันที่ 30 กันยายน 2562 [20 ก.พ. 63]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง การประมูลให้เช้าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง โดยวิธีประมูล [26 ต.ค. 61]
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [10 ก.ค. 61]
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [12 ก.ย. 61]
ดูข่าวทั้งหมด