ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP เดือนพฤศจิกายน 2563