ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลููกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง

เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยกุ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [23 ส.ค. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [12 ม.ค. 61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 มิ.ย. 61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกองแปใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฮ [26 มิ.ย. 61]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [22 มิ.ย. 61]
นโยบายและความโปร่งใส [26 มิ.ย. 62]
ดูข่าวทั้งหมด