ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านต้นงิ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 มิ.ย. 61]
ในหลวง ร.10 เสด็จฯ พระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 [15 ก.พ. 60]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [20 ก.ย. 60]
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [10 ก.ค. 61]
ข่าวกีฬา [22 ธ.ค. 60]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยกุ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [23 ส.ค. 61]
ดูข่าวทั้งหมด