ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดูข่าวอื่นๆ
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [10 ก.ค. 61]
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [16 ม.ค. 62]
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [23 ส.ค. 61]
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [11 ก.ย. 60]
ในหลวง ร.10 เสด็จฯ พระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 [15 ก.พ. 60]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกองแปใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฮ [26 มิ.ย. 61]
ดูข่าวทั้งหมด