ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุวันที่ 30 กันยายน 2562

ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดูข่าวอื่นๆ
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [10 ก.ค. 61]
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [11 ก.ย. 60]
ข่าวกีฬา [22 ธ.ค. 60]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ 2558-2560 (ครั้งที่ 2) ฉบับปรับปรุงตามระบบจำแนกตำปหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) [16 พ.ค. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านแม่ลายบน หมู่ที่ 6 ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [13 ก.ย. 61]
ขอประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงประกาศและขยายเวลาการดำเนินการประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำ(ดีเซล)แบบเอนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ [22 ส.ค. 60]
ดูข่าวทั้งหมด