ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่องรับโอนย้ายพนักงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งสายงานผู้ปฏฺิบัติที่ว่างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [29 มิ.ย. 61]
ความสามัคคีปรองดอง [22 ส.ค. 60]
การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง [27 ธ.ค. 60]
ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารการประมูลซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ [18 ส.ค. 60]
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [10 ก.ค. 61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกองแปใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฮ [26 มิ.ย. 61]
ดูข่าวทั้งหมด