ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งสายงานผู้ปฏฺิบัติที่ว่างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งสายงานผู้ปฏฺิบัติที่ว่างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [11 ก.ย. 60]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 มิ.ย. 61]
คำขวัญวันเด็ก [22 ธ.ค. 60]
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [12 ต.ค. 60]
ประกาศรับโอนข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [30 พ.ย. 61]
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ปประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโปงต่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จัดหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ส.ค. 61]
ดูข่าวทั้งหมด