ข่าวประชาสัมพันธ์

เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ดูข่าวอื่นๆ
ข่าวกีฬา [22 ธ.ค. 60]
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [10 ก.ค. 61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [4 พ.ค. 61]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [8 พ.ย. 60]
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [21 ธ.ค. 61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยกุ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [23 ส.ค. 61]
ดูข่าวทั้งหมด