ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3(1 เมษายน 2562-31 มิถุนายน 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2562-31 มิถุนายน 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562