ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลป่าโปง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหมู จำนวน 2 ชุด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลป่าโปง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหมู จำนวน 2 ชุด

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง [6 ธ.ค. 62]
อบต.ป่าโปง ประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่า [23 มี.ค. 60]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เริื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี โดยวิธีเจาะจง [12 พ.ย. 61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง การประมูลให้เช้าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง โดยวิธีประมูล [26 ต.ค. 61]
การจัดทำแผนพัสดุ ประจำปี 2562 [14 พ.ย. 61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [11 ก.ค. 62]
ดูข่าวทั้งหมด