ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องผลการพิจาณาการประมูลโกดังตราชั่งและอาคารร้านกาแฟ

เรื่องผลการพิจาณาการประมูลโกดังตราชั่งและอาคารร้านกาแฟ