ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องผลการพิจาณาการประมูลโกดังตราชั่งและอาคารร้านกาแฟ

เรื่องผลการพิจาณาการประมูลโกดังตราชั่งและอาคารร้านกาแฟ

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่3 [16 พ.ค. 61]
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [27 พ.ย. 62]
ในหลวง ร.10 เสด็จฯ พระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 [15 ก.พ. 60]
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [10 ก.ค. 61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [11 ก.ค. 62]
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [23 ส.ค. 61]
ดูข่าวทั้งหมด