ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ดูข่าวอื่นๆ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP มกราคม 2564 [22 ก.พ. 64]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโป่ง [6 ธ.ค. 62]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกองแปใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฮ [26 มิ.ย. 61]
การจัดทำแผนพัสดุ ประจำปี 2562 [14 พ.ย. 61]
ขอประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงประกาศและขยายเวลาการดำเนินการประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำ(ดีเซล)แบบเอนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ [22 ส.ค. 60]
ประกาศรายชื่อผู้สอบมีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [30 เม.ย. 61]
ดูข่าวทั้งหมด