ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่2)

กรณี ได้รับการจัดสรรอัตราข้าราชการครู/พนักงานครู ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

เลขที่ตำแหน่ง 44-3-08-2228-436 ที่ได้รับความเห็นชอบตามมติ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดูข่าวอื่นๆ
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [10 ก.ค. 61]
แบบสรุปราคางานก่อสร้างทางและสะพานท่อเหลี่ยม [18 มี.ค. 63]
ประกาศ อบต.ป่าโปง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในสัญญาที่ลงในระบบ e-GP เดือน ส.ค.64 [9 ก.ย. 64]
ขอประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงประกาศและขยายเวลาการดำเนินการประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำ(ดีเซล)แบบเอนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ [22 ส.ค. 60]
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ปประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโปงต่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จัดหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ส.ค. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านแม่ลายบน หมู่ที่ 6 ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [13 ก.ย. 61]
ดูข่าวทั้งหมด