ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่3

เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 3)

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [20 ม.ค. 64]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [2 ต.ค. 60]
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [23 ส.ค. 61]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 (e-GP) [19 พ.ค. 64]
การจัดทำแผนพัสดุ ประจำปี 2562 [14 พ.ย. 61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 มิ.ย. 61]
ดูข่าวทั้งหมด