ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบมีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้สอบมีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ดูข่าวอื่นๆ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP พฤศจิกายน 2563 [22 ก.พ. 64]
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กมุภาพันธ์ 2564 [25 มี.ค. 64]
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหมู,หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเหี๊ยะ ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 ก.ค. 61]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก) ประจำปีงบประมาณ 2561 [6 พ.ย. 60]
การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง [27 ธ.ค. 60]
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [4 เม.ย. 61]
ดูข่าวทั้งหมด