ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก) ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก) ประจำปีงบประมาณ 2561