ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลป่าโปง

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561